• profile-pic << Предишен бисер Следващ бисер >> Редактор 1 Финикиец на фризьор Финикиец на фризьор

  Всички знаят,че град Тирaс на понтийската река Тирaс,днешната Днестър е финикийска колония и всички знаят ,че финикийците са дали азбуката на българите. Не. Не беше така.Всички знаят,че гърците създали всички колонии градове край Понтуса и всички знаят,че гръцките братя им дали славянската азбука на българите ,защото макя им бил славянка.Или правилно бе да напиша,че Не Всички знаят,че град Тирaс на понтийската река Тирaс,днешната Днестър е финикийска колония и не всички знаят ,че финикийците са дали азбуката на българите. Защото Историята не е Извода който е направил авторът на Ромска Трътка боцманова според днешнат му представа за синтаксиса на изречението,а това което пише в автентичните сведения . А в автентичните сведения от дебелитъе книги е записано ,че град Тирaс който се обтича от водите на понтийската река Тирaс,днешната Днестър е финикийска колония . Там ближе бе намерен и един съд със писменост,която моменталически бе определена за греческая. 
  Ето един "скитски" надпис . Ако беше на гръцки щеше да е 
  Ἀριστείδης ΛΥΣΙΜΑΧΟY

  само че тук имаме R в Аристид и Лизимах е с V вместо с Y .Х е кръстче 

  ARISSTEIDES LVSIMAXO

  Аристид е съперник на Темистикокъл който е с тракийски произход.Всички знаят това. На Темистокъл Персийският цар в добавка с управлението на персийската европейска столица атина му дал и като личен подарък Лампсакус. 
  Реда в Атинската демокрация се е опазвал от Скитска полиция доведена от Темистокъл.
  Ето тази плочка е от т,нар. остракизъм . Било греческое и то. начина им на гласуване при който се остръгва парче керамика с името на този който искаш да изгуби играта.И тук изчегъртал некой скит името на противниока на своя роднина тракиеца Темистокъл.
  Писал бил пак скита с ту гръцки ту латински букви !
  Като скитското(римско) провинционално монетосечене и това на скитското черноморско царство,ту с римски ту с латински изписвали надписите и по монетите и по стелите около планината Куманица
  Какво му написа цар Александър на дожето. Ние пишем с ту гръцки ту с или български персийски букви. 
  На завършилите предучилищна филология им трябва ите билингва да разчетат надпис 
  Ето я . на гръцки ясно се вижда на монетата ΛΥΣΙΜΑΧΟY на скитски е LVSIMAXO
  Лизимах е с V вместо с Y .Х е кръстче .завършва на О
  Виж го скитски надпис . Ако беше на гръцки щеше да е 
  Ἀριστείδης ΛΥΣΙΜΑΧΟY
  само че тук имаме R в Аристид и Лизимах е с V вместо с Y .Х е кръстче 
  ARISSTEIDES LVSIMAXO

  Вери гръцко R в Аристид . Като тия около Куманица, или Катанец дел мундо, пишат ту със латински ту със гръцки букви. Това му се вика скитска писменост.
  Както пише цар Алексндър на дожето българите пишат ту с гръцки ту с персийски букви
  ха ха ха 
  и тук там някое предкирилско Ж,Б и т.н.

  Возле финикийската колония Тирас ,братушките продължават да намират надписани нещица. Ето друг тракийски,скитски надпис на дъното на съд от Олбия.(не Олбия Сардиния,Олбия Украйна)

  Ето спираловиден надпис на дъното на съд открит в Олбия прилича на намерените по наши земи
  връзка http://www.3logic.ne...fo/evidence.htm 
  Tyroglyphos направи разчитането на надписа, като
  "списък на месеците в Олбия:
  Тауреон, Таргелион, Каламайон, Панемос, Метагейтнион, Боедром(ион), Кюанепсион, Апатури(он), Посейди(он), Ленеон, Антестерион, Артемисион.
  По ръба е изписано посвещението на някой си Андокид към Аполон с четири негови прозвища - "На Апол(он) Делфиний, Ятрос ("Лечител"), Таргелий, Ликей - Андокид."
  Предложеното е разчитане на скитския надпис намерен возле финикийската колония Тирас. Написан е на скитски,на скитска реч,със скитската азбука,(скитица) ,другаде наричан етрускица ,да го наричаме този език архаичен български ,понтоевропски или кимерийски най-добре ще да е. Нито речта е гръцка нито буквите. Те са от така наречената етруска(финикийска,новгородица) азбука ,и известния най-стар етрускан абецедариум ,марсилиана абг-то от 700 г пр,н.е.Коиот я получили от финикийците. Последните ДЕНКА изследвания го доказаха туй. Същите тези хора ,оставили тази азбука,в район който няма нищо общо с т.нар. гърци ,казват за себе си ,че са дошли от северното черноморие,скити. Каква им е азбуката тогава на тези скити отишли в подножието на Алпите.Наричат я етруска, а те самите за себе си казват,че са скити.
  В този надпис буквени означения които ги няма в никой от безбройните "гръцки" азбуки.Има едно хубаво различимо 8 ,точно в средата ,втория ред отгоре на долу.Но това 8 за сега е засвидетелствувано само на етруските скити.
  Това не гръцко.Не е ръбестата гръцка бета.(Тя пък толко е и гръцка). Има и доста други букви в този надпис без аналог в т.нар, "гръцки" азбуки 

  Използването на понятието "гръцка азбука'" с цел заместване на понятието "антични азбуки" може и да е върховно постижение на английската интелектуална мисъл от преди 300 г ,но обявяването на всяка антична история за гръцка история има същия ефект ,като обявяването на Сингапур,Шанхай и Хонконг за американкса цивилизация основана от манхатанските кололонисти
  Та коя от тридесетината така. нар. гръцки азбуки,е гръцката азбука .Коя от всички т.нат. "гръцки" азбуки умножени и разделени вече и на десетина периода,с цел обхващане на всеки намерен надпис с по различни букви за гръцки.Архаични,предархаични,класически,среднокласически.следкласически,средногръцки,по средногръцки,новогръцки,все определения за периоди въведени с цел да се обхванат всички античчни азбуки и да се изкарат "гръцки" без дори да има дефиниция на гръцка държава,съществувала някога ,някъде на тази планета. И пак остават азбуки ,които явно не са "гръцки" и това е наложило и въвеждането на най-новото понятие "гръцка" криптограма,намирани главно в Плиска с персийски букви .
  Отишли "гърците" в Кума и заварили староро население със светилища и оракули и т.н. и го нарекли кимерийци и му дали куманската азбука.Отишли гърците в Мала Азия и на десетина народа им раздали " гръцка " азбука,дето и до днес не е разчетена. Всичко хубаво,ама няма "гърци" на места дето на са обградени поне от три от четирите земни посоки с вода
  Това е грък -човек който не може да живее на място ,което не е обградено поне от три страни с вода .Гърци може да се намерят само на острови и полуострови,а не в подножието на Скитските Алпи. Та за а бе це де та на скитите дошли от северното черноморие и станали първите владетели на Рим,(така омразните "римски царе'' споменавани от римляните) има доста написано. Веднъж един скит от тези дето после заварили "гърците" в Кума отишъл при скитския цар на Рим,Тракий Втори и му предложил деветте книги с предсказания на много висока цена. На какъв език и с каква писменост са били написани тези предкирилски книги от предигръцко време? 
  Цената му се видяла висока на цар Тракий и той казал утре сабале. На сабале скита пак дошъл и изгорил пред него три книги и му предложил останалите пак на същата цена. Тракий се направил на пич и пак казал утре сабале. Скита пак дошъл изгорил още три книги и попитал сабале ли да идвам.Тракий не си и отворил устата и платил исканата първоначална цена за останалите три книги. А на скита му излязло името Сабил.Сибил от това сабале.

  Та ето на тези хора гърците им били донесли азбуката като Кирил и Методий новгородицата на българите. 
  А финикийците са дали нещо на света . Финикийската колония Тирас на брега Тирас и техния бог Баал жреците на който св. Илия им резнал кратунките.И Баал влезнал във фолклора на българите като И Баал им е м---а.На неправилния македонски И по необясними причини ставало Е и се променя смисъла на изречението.

  2012-04-04 14:55:00