• profile-pic << Предишен бисер Следващ бисер >> Редактор 1 Моят татко ми поправи колелото и искам да ви се похваля. Моят татко ми поправи колелото и искам да ви се похваля. ...


                  „Моята свобода завършва там, където започва свободата на другия”

                                                                                                                          Рене Декарт

                  Рене Декарт е френски философ, математик и физик, понякога наричаносновоположник на съвременната философия и баща на съвременната математика, той се нарежда сред най-влиятелните мислители в епохата на Класицизма. Той вдъхновява както своите съвременници, така и следващите поколения философи, поставяйки началото на рационализма.

              Какво е свободата? Ако погледнем значението на думата в речник, ще прочетем следното „Етически принцип за възможността едно съзнание да изпълни своята воля, без да му липсва пространство, признание или подкрепа за това”. Според мен Рене Декарт иска да ни каже, че всеки човек има право на лично пространство, личен живот, собствено мнение и право да го изразява свободно, стига това да не пречи на хората около него. Всички имаме такъв вид свобода, но тя има граници и не трябва да пречи на свободата на другия.    

              България е демократична държава и всеки, навършил пълнолетие, има правото на глас. Според свои собствени възгледи и мнение, човек гласува, било то за дадена партия или за кандидатирал се управник. Това е право на всеки българин, което не трябва да оказва влияние върху взаимоотношенията между хората. Личният избор е отделен за всеки и точно заради това се нарича личен, той не трябва да е причина за спорове и разногласия. Всеки човек трябва да уважава мнението и възгледите на другите, защото те са отвъд него, адекватното мислене предполага граници между хората, които не се преминават. В съвремието ни съществуват общочовешки права, които ни позволяват да изразяваме свободно мислите си, но те не трябва да са в разрез със закона и моралните ценности.

  Тази свобода, за която говори Рене Декарт, предполага свобода при вземане на лични решения. Решения, които засягат само човека, неговия живот, здраве и бъдеще. Един здравомислещ човек може да реши, че няма да пие алкохол или да яде месо и ако това не навлиза в личното пространство на хората около него, той е свободен да вземе такова решение. Начинът на живот се определя от самия човек, а не от нормите и мнението на останалите. Хората са свободни да избират с кого да общуват, кого да харесват, с кой да прекарат живота си, дори това да не е одобрявано от всички, защото това, кого да обичаш, е личен избор и за останалия свят той не трябва да има значение. Същността на тази мисъл, според мен, ни показва, че дори да не сме съгласни с нещо, не означава, че то е грешно и че свободата на другия, неговият живот не се причислява към нашата свобода. Ако навлизаме в личното пространство на другите, ние преминаваме границата и дори и несъзнателно се опитваме да наложим нашето лично мнение и ценности.

              Но в днешно време хората все по-малко зачитат това лично пространство, било то съзнателно или не. Много често забравят толерантността, уважението и правото на лично мнение. Свободата вече е много широко понятие, а личните интереси ги карат да не зачитат моралните ценности и все по-често да преминават границата към личния живот на другите.

              В съвременното ни общество все по-често срещаме манипулацията, хората вече не са сигурни къде всъщност е тази граница и дали изобщо я преминават. Манипулиране има и от страна на управниците, които все повече налагат идеите си и представят политиката си по удобен за тях начин, като убеждават хората в честността им.

  Представите за морални норми стават все по-размити и неясни за следващите поколения. От малки децата не се възпитават правилно, виждаме ги да не проявяват никакво уважение, да мислят, че имат повече свобода в действията си, което пък поражда у тях една увереност, че и занапред ще е така. В децата има много агресия, която, когато пораснат, им пречи да зачитат свободата на другите, типичен пример са спортните фенове. Има привърженици на различни отбори, но като че ли никой не уважава избора на другия, ако не са на едно мнение, задължително единият избор е погрешен, не присъства никаква толерантност или търпение.

              Рене Декарт иска да ни каже, че хората имат право на лична свобода, на лични решения и на личен живот, но не трябва да забравят, че и другите ги притежават и трябва да се съобразяват и да ги уважават.  

  2012-03-05 02:54:33